Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Zabıt Katibi Başvuru Sonuçları Ek Duyuru
01.06.2023

T.C.

CİZRE

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

EK

 

İ            L           A           N

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 20/04/2023 tarihli sözleşmeli personel istihdamı sınav ilanlarına istinaden 25 Nisan 2023 - 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden Cizre Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği, Mübaşir, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Elektrik Teknisyeni, Hizmetli unvanlarına başvuruda bulunan adayların başvurularına ilişkin olarak;

Başkanlığımızca 31.05.2023 tarihinde http://www.cizre.adalet.gov.tr/ adresinden Cizre Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği, Mübaşir, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Elektrik Teknisyeni, Hizmetli unvanlarına başvuruda bulunan adayların başvuru sonuçları ilan edilmiştir.

Sözleşmeli Personel istihdamına ilişkin Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarihinde yayımlanan sınav ilanında;

“Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava  lisans mezunları için 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2022) KPSS P3, ön lisans mezunları için 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2022) KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2022) KPSS P94, puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabileceklerdir.  EK-1/A.B.C.D.E.F.G.H listelerinde belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.” şeklinde açıklamaya verilmiştir.

Ayrıca;

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 29.05.2023 tarihli 10058/15095 sayılı görüşleri uyarınca,

  1. Adayların ön lisans/lisans öğrenimlerine devam ederken KPSS’ye ön lisans/lisans düzeyinde girmiş olmaları ve sınavın son başvuru günü 11.05.2023 tarihi itibarıyla KPSS’ye girdikleri öğrenim düzeyinden (önlisans/lisans) mezun olmamaları halinde başvurularının kabul edilemeyeceği,
  2. Adayların önlisans/lisans öğrenimleri devam ederken KPSS’ye Ortaöğretim düzeyinde girmiş olmaları ve sınavın son başvuru günü olan 11.05.2023 tarihi itibarıyla önlisans/lisans mezunu olmamaları (Ortaöğretim mezunu olmaları) durumunda başvurularının kabul edilebileceği mütalaa edilmiştir.

Cizre Merkez ve Mülhakat Adliyeleri Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği uygulama sınavına e-devlet karşılama ekranından yapılan başvuruları incelenerek yukarıdaki görüşler doğrultusunda güncellenerek sonuçlar sorgulama ekranından paylaşılmıştır.

 

            Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, listede adı geçen adayların adresine ayrıca sözlü sınav günü ve saati ile ilgili tebligat yapılmayacak olup, bundan sonraki süreçte sınavla ilgili (sözlü sınav sonuçları, nihai başarı listeleri, vs.) duyurular Cizre Adliyesinin http://www.cizre.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde ilan edilecektir.           

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 01/06/2023

TC Kimlik No
ADI
SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Kale Mahallesi Belediye Caddesi No : 2 Cizre/ŞIRNAK

Telefon

SANTRAL: 0 486 616 19 21

FAX: 0 486 616 34 64

E-Posta

Adalet Bakanlığı Logosu